8644Ban

תוצאות הטיפול במכשיר הפוטותרפיה

לקוח מתעד – לפני ואחרי את תוצאות הטיפול במכשיר הפוטותרפיה לילדה בת שנתיים.לחצו על פרטים נוספים לצפייה בתמונה